headernieuw4

Peutergym plus

Wat is Peutergym Plus?

Peutergym Plus is een peutergroep voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar, waarbij extra ondersteuning gegeven wordt, gericht op de spraak/taalontwikkeling (logopedie) en de motorische ontwikkeling (kinderfysiotherapie). Op een speelse manier worden er oefeningen gedaan aan de hand van verschillende thema’s. Tijdens de Peutergym Plus wordt er op een kindvriendelijke wijze, doeltreffend en efficiënt gewerkt.

Waarom Peutergym Plus?

Over het algemeen is er een natuurlijke ontwikkeling op het gebied van de motoriek, spraak en taal.Deze ontwikkeling kan echter vertraagd of anders verlopen.Door bewegen te combineren met taal, zoals bij de peutergym plus wordt aangeboden, vergroot een kind zijn kennis en vaardigheden. Gebleken is dat door vroege interventie op het gebied van taal en motoriek, achterstand in de basisschoolleeftijd kan worden voorkomen.

Aanmelden Peutergym Plus

Een kind kan aangemeld worden via de kinderopvang, peuterspeelzaal of het consultatiebureau en altijd in samenspraak en op initiatief van ouders.De eerste afspraak vindt plaats in de praktijk en bestaat uit een combinatie gesprek met de kinderfysiotherapeut en de logopedist. Vooraf krijgen jullie als ouders een vragenlijst toegezonden, die ingevuld meegenomen kan worden naar de eerste afspraak. De vragenlijst zal besproken worden en vervolgens volgt er een korte screening. De logopedist onderzoekt het taalbegrip en de taalproductie en de kinderfysiotherapeut screent de fijne en grove motoriek. Na deze screening bespreken we met jullie of Peutergym Plus een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jullie kind. Voor Peutergym Plus is geen verwijzing nodig van de huisarts.

Hoe gaat Peutergym Plus in zijn werk?

Het programma van Peutergym Plus bestaat doorgaans uit 8 lessen waarin gewerkt wordt met verschillende thema’s. Elke les begint met het verwelkomen van de kinderen in de kring. Vervolgens worden liedjes gekoppeld aan beweging en fantasiespel. De kinderfysiotherapeut en logopedist begeleiden, activeren en stimuleren de peuters in de groep zodanig, dat ze zoveel mogelijk worden aangezet tot bewegen en het integreren van spraak/taalvaardigheden. Voorafgaand aan de cyclus krijgen jullie als ouders uitleg, tips en adviezen d.m.v. een nieuwsbrief. Na afloop van het programma Peutergym Plus zal er met ouders worden geëvalueerd. Hierin bespreken we de vooruitgang van uw kind en zal er een advies worden gegeven door de kinderfysiotherapeut en logopedist. De huisarts wordt door de logopedist en fysiotherapeut op de hoogte gebracht.

Voor wie is Peutergym Plus?

Peutergym Plus is er voor kinderen die ondersteuning nodig hebben in de spraak- en taalontwikkeling en/of in de motoriek. Ook kun je hierbij denken aan kinderen die:

  • veelvuldig vallen of struikelen,
  • faalangstig zijn,
  • verminderd zelfvertrouwen hebben,
  • angst laten zien voor spreken/bewegen in een groep,
  • onduidelijk spreken,
  • motorisch een achterstand hebben,
  • een taalachterstand hebben.

Waar wordt Peutergym Plus gegeven?

Peutergym Plus wordt gegeven op de locatie van kindercentrum.nl aan de Rozenstraat in Goor. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is het mogelijk de Peutergym Plus op andere locaties te verzorgen.

Aanmelding en/of vragen over vergoeding

Neem contact op met Kim Groot Koerkamp (kinderfysiotherapeut) of Angela Hoogstrate (logopedist)

Contact / Openingstijden

Fysiotherapie Goor

Adres: Irisstraat 2 - 21
Postcode: 7471 AV
Plaats: Goor

Tel: 0547 - 27 24 54

Openingstijden: 

- Maandag 07:30 - 19:00 uur
- Dinsdag t/m Vrijdag 07:30 - 18:00 uur 

M: info@fysiotherapiegoor.nl
Wij maken gebruik van Zorgmail voor veilige communicatie met andere zorgverleners.